Welkom op de nieuwe website

Welkom op de nieuwe website. Nieuw gezicht en nieuwe huisstijl voor een succesvolle aanpak. Inmiddels bestaat Medizimm 28 jaar en heeft veel ontwikkelingen doorgemaakt. De veranderingen in de maatschappij nauwlettend gevolgd en geprobeerd antwoorden te vinden op actuele problemen die opkwamen. De basis hiervoor is gelegd in de 14 jaar ervoor als onderwijzer, orthopedagoog, psycholoog en natuurgeneeskundige. Deze combinatie van specialismen bleek goed te werken en zal in de komende jaren verder geëffectueerd worden.

Niek Zimmermann

Leave a Reply

Your email address will not be published.